به اطلاع علاقمندان می رساند
 
موسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار در رشته کارشناسی ارشد علوم ورزشی در نیمسال 1399-1400 دانشجو میپذیرد
 
روابط عمومی موسسه اموزش عالی ابن یمین