رهبری
درباره مؤسسهمعرفی موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ابن یمین:

تردیدی نیست که برنامه ریزی ها و فعالیت های آموزشی در حوزه ی آموزش عالی با هدف دستیابی به علوم و فنون و فناوری در کشور طی سال های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سطح قابل توجهی موجب رشد و پیشرفت و ارتقای جامعه گردیده است.

به منظور تحقق اهداف مندرج در « کلیات آئین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی» مصوب 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاًسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ابن یمین براساس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاًسیس گردید و برطبق قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مصوب 18/5/1383) ، مفاد اساسنامه مؤسسه (مصوب 1390) قوانین ، ضوابط و مقررات مربطو اداره می شود.

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی ابن یمین در سال 1389 و به همت اعضای هیأت مؤسس(آقایان دکتر محمد شیبانی(عضو روحانی و مسئول اسبق نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه حکیم سبزواری و استادیار دانشگاه جامعه المطفی مشهد)، محمدعلی زنگنه اسدی( نماینده هیأت موسس و دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری)، سهراب عفتی، سید ابراهیم حسینی، شعبان رضا قربانی(استادان دانشگاه فردوسی مشهد)، آقای علیرضا ناصری(مدیر دانشجویی بازنشسته دانشگاه حکیم سبزواری) و خانم زکیه نایبی( مدیر بازنشسته آموزش و پرورش سبزوار)) در سبزوار تاسیس شد.

اولین دوره دانشجویان این مؤسسه در مهرماه سال 1389 در سه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر ، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر از طریق آزمون سازمان محترم سنجش آموزش کشور وارد مؤسسه شدند.
در مهر ماه سال 90 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت به مجموعه رشته های مصوب مؤسسه اضافه گردید و در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 90 در چهار رشته و در سال 92 در 9 رشته دیگر اقدام به پذیرش دانشجو نمود و در سال های بعد با اخذ مجوز رشته های جدید از شورای گسترش آموزش عالی تعداد رشته گرایش ها به 20 رشته_گرایش در چهار مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد رسید.

رشته های دایر در موسسه به شرح زیر می باشد:

کارشناسی ارشد  

 • مهندسی برق گرایش الکترونیک
 • مهندسی برق گرایش قدرت
 • تربیت بدنی گرایش مدیریت سازمانهای ورزشی

کارشناسی ناپیوسته 

 • مهندسی تکنولوژی الکترونیک
 • مهندسی تکنولوژی مخابرات 
 • مهندسی تکنولوژی برق – قدرت
 • مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر
 • علمی کاربردی معماری
 • مهندسی  اجرایی عمران
 • مترجمی زبان انگلیسی
 • آموزش زبان انگلیسی
 • علوم ورزشی

کارشناسی پیوسته

 • حقوق
 • حسابداری
 • آموزش زبان انگلیسی
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • مدیریت بازرگانی
 • مهندسی برق
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی عمران
 • مهندسی معماری
 • علوم ورزشی

 کاردانی 

 1. کاردان فنی برق
 2. کاردان فنی عمران
 3. کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر
 4. کاردانی علوم ورزشی
 5. کاردانی معماری

در اولین سال تاًسیس مؤسسه  جهت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی توجه قابل ملاحظه ای به تجهیز آزمایشگاه های مؤسسه به منظور خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان و یادگیری بهتر و تسلط بیشتر دانشجویان به دروس گردید و مبادرت به خریداری و نصب تجهیزات مختلف شد و آزمایشگاه ها و کارگاه های زیر راه اندازی شدند:

آزمایشگاه الکترونیک

آزمایشگاه مدارمنطقی
آزمایشگاه ریزپردازنده
کارگاه برق
کارگاه و سایت کامپیوتر و اینترنت

در سال اول تاًسیس مؤسسه سایت اینترنت و کارگاه گروه کامپیوتر با خرید  30دستگاه کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط به منظور بهره مندی دانشجویان از نرم افزارهای تخصصی و اینترنت راه اندازی شد و در سال بعد تعداد کامپیوتر سایت به 40دستگاه افزایش یافت و هم اکنون موسسه به 80 دستگاه رایانه و یک عدد برد هوشمند و 4 عدد دستگاه ویدئو پروژکتور مجهز می باشد.

کارگاه عمران و آتلیه معماری

پس از اخذ مجوز در رشته معماری و عمران در سال 1393 این کارگاه با تجهیزات مربوط مجهز گردید.

کتابخانه

در اولین سال تاًسیس مؤسسه کتابخانه با تعداد 1200 جلد و 800 عنوان در سالنی به مساحت 100مترمربع به منظور استفاده  و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان راه اندازی گردید و متعاقب آن هرساله با توسعه مؤسسه بر آمار کتب و نشریات آن افزوده به گونه ای که هم اینک دارای حدود 5000 جلد کتب و نشریه است و پایگاه های تامین منابع علمی معتبر را آبونمان گردیده است.

 

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.