رهبری
پایگاههای اطلاعاتی

قابل توجه دانشجویان و استادان محترم:

در صورت دریافت مقاله علمی برای انجام تکالیف درسی با هزینه از پایگاه های اطلاعاتی، برای دریافت هزینه مربوط ، به امور مالی مؤسسه مراجعه نمائید.

 


www.magiran.com

www.paperhub.ir

www.civilica.com

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.