رهبری
اطلاعیه در خصوص پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

دانشجویانی که مایلند بجای درس پایان نامه (گرایش آموزشی پژوهشی) دو درس تخصصی (آموزشی_آموزشی) را پاس نمایند تا تاریخ 96/11/20 به مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.