رهبری
اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد گروه برق

قابل توجه دانشجویان گروه برق

انتخاب واحد ترم بهمن 96-97 در روزهای دوشنبه  سه شنبه  و  چهارشنبه مورخ 96/11/9 الی 96/11/12 با مراجعه حضوری به مدیر گروه مربوطه صورت می پذیرد

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.