رهبری
هیأت مؤسس

دکتر محمدعلی زنگنه اسدی دانشیار گروه ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری  و نماینده هیأت موسس

دکتر سهراب عفتی استاد گروه ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت موسس

دکتر شعبان رضا قربانی استاد گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت موسس

دکتر سید ابراهیم حسینی استاد گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیأت موسس

حجت الاسلام والمسلمین محمد شیبانی مربی گروه معارف اسلامی دانشگاه جامعه المصطفی مشهد و عضو هیأت موسس

آقای علیرضا ناصری کارمند بازنشسته دانشگاه حکیم سبزواری و عضو هیأت موسس

خانم زکیه نایبی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش سبزوار و عضو هیأت موسس

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.