سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
شبکه های عصبی (اصول و کارکردها)

موجود

  • نویسنده: فقلیپ پیکتن
  • مترجم: مهدی غضنفری
  • سال انتشار: 1391
  • شابک: 978-964-454-468-4
  • دسته بندی: کامپیوتر