سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها

موجود

  • نویسنده: پیتر لینز
  • مترجم: مهدی صادق زاده
  • سال انتشار: 1388
  • شابک: 964-6342-49-3
  • دسته بندی: کامپیوتر