سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
داده کاوی کاربردی

موجود

  • نویسنده: محمد صنیعی آباده
  • مترجم: -
  • سال انتشار: 1393
  • شابک: 978-964-7456-75-3
  • دسته بندی: کامپیوتر