سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
مبانی وب معنایی

موجود

  • نویسنده: گریگوریس آنتونیو
  • مترجم: مهدیه قدسی نژاد
  • سال انتشار: 1392
  • شابک: 978-600-6383-17-0
  • دسته بندی: کامپیوتر