سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
شبه سازی کامپوتری

موجود

  • نویسنده: ماکل پید
  • مترجم: عبدالله آقایی
  • سال انتشار: 1389
  • شابک: 978-946-8703-71-9
  • دسته بندی: کامپیوتر