سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
مفاهم پایه فناوری اطلاعات

موجود

  • نویسنده: ابراهم ابراهمی مقدم
  • مترجم: .
  • سال انتشار: 1386
  • شابک: 964-2505-23-1
  • دسته بندی: کامپیوتر