سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
برنامه نویسی به زبان اسمبلی

موجود

  • نویسنده: پیتر ایبل
  • مترجم: حسین دلداری
  • سال انتشار: 1381
  • شابک: 978-964-6342-77-4
  • دسته بندی: کامپیوتر