سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
شبکه های عصبی (اصول و کارکرد)

موجود

  • نویسنده: فیلیپ پیکتن
  • مترجم: غضنفر_ارکات
  • سال انتشار: 1391
  • شابک: 978-946-454-468-4
  • دسته بندی: کامپیوتر