سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
راهنمای جامع هوش مصنوعی

موجود

  • نویسنده: رابرت لواین
  • مترجم: دکتر ساعد صیاد
  • سال انتشار: 1375
  • شابک: .
  • دسته بندی: کامپیوتر