سیستم کتابخانه الکترونیکی موسسه آموزش عالی ابن یمین
کاربرد روش های عددی در ریز رایانه ها

موجود

  • نویسنده: تری ای شوپ
  • مترجم: پرژاد طرفه نژاد
  • سال انتشار: 1372
  • شابک: .
  • دسته بندی: کامپیوتر