رهبری
حضوری شدن کلاسها

 
حضوری شدن کلاسهادر سال جدید
 
 
 
توجه توجه
 
با توجه به بخش نامه مورخ14 فروردین 1401 مبنی بر حضوری شدن کلاسها از تاریخ 20 فروردین کلاسها بصورت حضوری برگزار می گردد.ضمنا رعایت پروتکل ها همچنان الزامیست
 
 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.