رهبری
مدیرگروه

جناب آقای مهندس محمود موسوی

کارشناسی ارشد برق

  • ایمیل: mahmod.mosavi487@gmail.com
  • ساعت حضور: روزهای یکشنبه ،ساعت 8 الی 10 وسه شنبه ساعت 8 الی 12

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.