رهبری
مدیرگروه

جناب آقای مهندس سید محسن علوی

کارشناس ارشد برق قدرت

  • ایمیل:
  • ساعت حضور: شنبه تا یکشنبه 8-12

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.