رهبری
درباره مؤسسهتردیدی نیست که برنامه ریزی ها و فعالیت های آموزشی در حوزه ی آموزش عالی با هدف دستیابی به علوم و فنون و فناوری در کشور طی سال های بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در سطح قابل توجهی موجب رشد و پیشرفت و ارتقای جامعه گردیده است.

به منظور تحقق اهداف مندرج در « کلیات آئین نامه تاًسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی – غیر انتفاعی» مصوب 23/7/1364 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاًسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی مصوب جلسه 546 مورخ 31/6/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ابن یمین براساس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تاًسیس گردید و برطبق قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مصوب 18/5/1383) ، مفاد اساسنامه مؤسسه (مصوب 1390) قوانین ، ضوابط و مقررات مربطو اداره می شود.

تاریخچه :

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی ابن یمین در سال 1389 و به همت اعضای محترم هیاًت مؤسس تاًسیس شد.

اولین دوره دانشجویان این مؤسسه در مهرماه سال 1389 در سه رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی الکترونیک، مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر ، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر از طریق آزمون سازمان محترم سنجش آموزش کشور وارد مؤسسه شدند.

در مهر ماه سال 90 رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق – قدرت به مجموعه رشته های مصوب مؤسسه اضافه گردید و در آزمون کارشناسی ناپیوسته سال 90 در چهار رشته و در سال 92 در 9 رشته  اقدام به پذیرش دانشجو نمود. 

رشته های دایر در موسسه به شرح ذیل می باشد 

 

کارشناسی ارشد   

 مهندسی برق گرایش الکترونیک

مهندسی برق گرایش قدرت

 

کارشناسی ناپیوسته 

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

مهندسی تکنولوژی مخابرات 

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

 مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژِی معماری

مهندسی  اجرایی عمران

مترجمی زبان انگلیسی

 

کارشناسی پیوسته

حقوق

حسابداری

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

مهندسی کامپیوتر

مهندسی عمران

مهندسی معماری

 

 کاردانی 

کاردان فنی برق

 کاردان فنی عمران

کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

کاردانی معماری

 

آزمایشگاه های گروه برق

در اولین سال تاًسیس مؤسسه  جهت انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی توجه قابل ملاحظه ای به تجهیز آزمایشگاه های مؤسسه به منظور خدمات رسانی مطلوب به دانشجویان و یادگیری بهتر و تسلط بیشتر دانشجویان به دروس گردید و مبادرت به خریداری و نصب تجهیزات مختلف شد و آزمایشگاه های زیر راه اندازی شدند. 

 کارگاه گروه کامپیوتر

در سال اول تاًسیس مؤسسه سایت اینترنت و کارگاه گروه کامپیوتر با خرید  30دستگاه کامپیوتر و نرم افزارهای مربوط به منظور بهره مندی دانشجویان از نرم افزارهای تخصصی و اینترنت راه اندازی شد و در سال بعد تعداد کامپیوتر سایت به 40دستگاه افزایش یافت و هم اکنون موسسه به 80 دستگاه رایانه و یک عدد برد هوشمند و 4 عدد دستگاه ویدئو پروژکتور مجهز می باشد.

 کتابخانه

در اولین سال تاًسیس مؤسسه کتابخانه با تعداد 1200 جلد و 800 عنوان در سالنی به مساحت 100مترمربع به منظور استفاده  و پر کردن اوقات فراغت دانشجویان راه اندازی گردید .

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.