اطلاعیه در خصوص ورود به سایت برای امتحانات مجازی

دانشجویان توجه فرمایید
 
جهت ورود به سامانه ازمون مجازی وارد لینک زیر شوید
 
http://elearning.ebne-yamin.ac.ir/
 
در ضمن یوزر برای تمامی دانشجویان شماره دانشجویی وپسورد
 
Yamin@1399
 
میباشد
 
 
روابط عمومی موسسه آموزش عالی ابن یمین