رهبری
کارشناسی ارشد برق-قدرت

جناب آقای دکتر علی کریم آبادی

دکتری برق گرایش قدرت

  • ایمیل: ali.karimabadi90@gmail.com
  • ساعت حضور: شنبه ساعت 20-16

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com