رهبری
برنامه امتحانی 2-97

گروه آموزش زبان انگلیسی

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

11

کلیات زبان شناسی

خانم خانم رحیمی

 

2

1398/03/19

11

نگارش(2)

آقای آقای سالاری

 

3

1398/03/21

11

ترجمه متون

آقای آقای سالاری

 

4

1398/03/23

11

نمونه نثر و شعر انگلیسی

خانم خانم رحیمی

 

5

1398/03/25

11

خواندن متون مطبوعاتی

آقای آقای سالاری

 

6

1398/03/26

11

گفت و شنود(3)

آقای آقای سالاری

 

7

1398/03/28

11

ادبیات انگلیسی (1)

خانم خانم رحیمی

 

8

1398/03/29

11

بیان شفاهی داستان

آقای آقای سالاری

 

9

1398/03/30

11

دستور زبان

خانم خانم رحیمی

 

گروه حسابداری 

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

8

حسابداري پيشرفته2

خانم بهناز جباري

 

2

1398/03/18

8

مباحث جاری در مقررات مالیاتی

خانم بهناز جباري

 

3

1398/03/18

8

مباحث جاري در حسابداري

خانم بهناز جباري

 

4

1398/03/18

8

اصول حسابداري2

خانم بهناز جباري

 

5

1398/03/18

8

حسابداری میانه2

خانم بهناز جباري

 

6

1398/03/18

11

حسابداری شرکتها

خانم بهناز جباري

 

7

1398/03/20

8

مالیاتی(1)

خانم بهناز جباري

 

8

1398/03/20

8

بررسی های مالیاتی

خانم بهناز جباري

 

9

1398/03/20

8

پژوهش عملیاتی

خانم خانم اصحابی

 

10

1398/03/20

8

پژوهش عملياتي1

خانم خانم اصحابی

 

11

1398/03/20

11

آمار کاربردی1

خانم خانم اشراقي

 

12

1398/03/22

11

اقتصاد کلان

خانم معصومه آسيايي

 

13

1398/03/22

11

برنامه ریزی و توسعه

خانم معصومه آسيايي

 

14

1398/03/22

11

ماليه عمومي

خانم معصومه آسيايي

 

15

1398/03/22

11

زبان تخصصی (1)

آقای حسين كميزي

 

16

1398/03/22

11

زبان تخصصی(2)

آقای حسين كميزي

 

17

1398/03/22

11

حسابداري پيشرفته1

آقای نگار خورشید سخنگوی

 

18

1398/03/23

8

تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1

آقای حميد ناصري

 

19

1398/03/23

8

روش های تحقیق و مآخذ شناسی

خانم معصومه آسيايي

 

20

1398/03/25

8

رياضي كاربردي

خانم مرضيه ريائي

 

21

1398/03/25

8

ریاضی کاربردی2

خانم مرضيه ريائي

 

22

1398/03/25

8

بهایابی 2

خانم بهناز جباري

 

23

1398/03/25

8

حسابداري دولتي 2

آقای حسين كميزي

 

24

1398/03/25

8

حسابداری دولتی1

آقای حسين كميزي

 

25

1398/03/25

8

حسابرسي2

آقای نگار خورشید سخنگوی

 

26

1398/03/25

8

اصول حسابرسی(2)

آقای نگار خورشید سخنگوی

 

27

1398/03/26

8

کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکتی

آقای حسين كميزي

 

28

1398/03/26

8

حسابرسی دولتی

آقای نگار خورشید سخنگوی

 

29

1398/03/27

8

حسابداری میانه 1

خانم بهناز جباري

 

30

1398/03/27

8

حسابداري صنعتي3

خانم بهناز جباري

 

31

1398/03/28

11

سیستم های اطلاعاتی حسابداری

خانم معصومه آسيايي

 

32

1398/03/28

11

مدیریت مالی 1

آقای محسن رنجبر زوارم

 

33

1398/03/28

11

مديريت مالي2

آقای محسن رنجبر زوارم

 

34

1398/03/28

11

مالی 2

آقای محسن رنجبر زوارم

 

35

1398/03/30

8

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

خانم معصومه آسيايي

 

 گروه حقوق

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

8

حقوق مدنی(2)

خانم فائزه داورزنی

 

2

1398/03/20

11

حقوق اساسی (2)

آقای یاسر ملکوتی

 

3

1398/03/22

11

آیین دادرسی مدنی(1)

آقای حميد ناصري

 

4

1398/03/25

11

حقوق تجارت(2)

آقای حميد ناصري

 

5

1398/03/27

8

حقوق بین الملل(2)

آقای یاسر ملکوتی

 

6

1398/03/29

8

حقوق جزای عمومی

آقای آقای پارسایی

 

7

1398/03/30

8

زبان عمومی

آقای اقای مروجی

 

 گروه علوم ورزشی

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

8

فیزیولوژی انسان

خانم خانم ارزانی

 

2

1398/03/18

8

تغذیه و ورزش

خانم خانم ارزانی

 

3

1398/03/20

8

رشد و تکامل حرکتی

خانم خانم مهرجو

 

4

1398/03/20

8

رشد حرکتی

خانم خانم مهرجو

 

5

1398/03/22

8

آمار و ریاضی در علوم ورزشی

خانم خانم ارزانی

 

6

1398/03/22

8

مقدمات بیومکانیک

خانم خانم ارزانی

 

7

1398/03/22

8

علم تمرین

آقای علیرضا سعادتی فر

 

8

1398/03/25

8

مدیریت و طرز اجرای مسابقات

آقای آقای بابک اصغری

 

9

1398/03/26

8

بازی های بومی محلی

آقای آقای بابک اصغری

 

10

1398/03/27

8

تربیت بدنی و ورزش معلولین

آقای آقای بابک اصغری

 

11

1398/03/29

8

آسیب شناسی

آقای علیرضا سعادتی فر

 

12

1398/03/30

8

سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

آقای آقای بابک اصغری

 

13

1398/04/01

8

تاریخ تربیت بدنی

آقای آقای بابک اصغری

 

 گروه عمران

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

8

تاسيسات مكانيكي و برق

خانم الناز صالح آبادی

 

2

1398/03/18

8

تاسيسات مكانيكي و برقي

خانم الناز صالح آبادی

 

3

1398/03/18

8

اصول مهندسي اب و فاضلاب

خانم الناز صالح آبادی

 

4

1398/03/18

8

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

خانم الناز صالح آبادی

 

5

1398/03/19

11

سیستم های مبتنی بر وب و پایگاه داده در مهندسی عمران

آقای اقاي سحرخيز

 

6

1398/03/20

11

سازه های فولادی1

آقای سید رضا اسماعیل زاده

 

7

1398/03/20

11

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

خانم خانم ابوالحسني

 

8

1398/03/21

11

خرابي ها و دوام بتن

آقای امیر پاکزاد

 

9

1398/03/21

11

سازه هاي بتن ارمه 2

خانم خانم ابوالحسني

 

10

1398/03/22

8

هيدروليك

آقای سید رضا اسماعیل زاده

 

11

1398/03/22

8

میدرولوژی مهندسی

خانم خانم ابوالحسني

 

12

1398/03/22

8

اجراي ساختمان ها با مصالح بنايي

خانم مریم پذیرش

 

13

1398/03/23

6

ازمايشگاه مكانيك خاك

خانم الناز صالح آبادی

 

14

1398/03/23

8

روسازي راه

خانم الناز صالح آبادی

 

15

1398/03/23

11

روشهاي تعمير و نگهداري ساختمان

خانم خانم ابوالحسني

 

16

1398/03/23

11

مهندسي پي

خانم الناز صالح آبادی

 

17

1398/03/23

11

ازمايشگاه مكانيك سيالات

خانم الناز صالح آبادی

 

18

1398/03/25

11

تحليل سازه 2

آقای سید رضا اسماعیل زاده

 

19

1398/03/25

11

فناوري هاي نوين ساختمان

خانم مریم پذیرش

 

20

1398/03/26

11

تكنولوژي و بازرسي جوش و كارگاه

آقای اقاي سحرخيز

 

21

1398/03/26

11

مقررات ملي ساختمان

آقای احمد لاری

 

22

1398/03/27

8

تكنولوژي بتن و اجراي سازه هاي فلزي و بتني

آقای سید رضا اسماعیل زاده

 

23

1398/03/27

8

قرارداد و مباني حقوقي

خانم خانم ابوالحسني

 

24

1398/03/28

11

اجراي سازه های بتني

آقای امیر پاکزاد

 

25

1398/03/28

11

قالب و قالب بندي

خانم خانم ابوالحسني

 

 گروه معماری

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

8

متره و برآورد

خانم سميه بخش ابادي

 

2

1398/03/18

8

انسان طبيعت معماري

خانم سميه بخش ابادي

 

3

1398/03/19

11

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

خانم فرشته عنبرستانی

 

4

1398/03/20

11

نور و صدا(آکوستیک)

آقای احمد لاری

 

5

1398/03/22

8

مبانی نظری معماری

خانم فرشته عنبرستانی

 

6

1398/03/26

11

آشنایی با مرمت ابنیه

آقای احمد لاری

 

 گروه برق

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

11

مباحث ویژه1

آقای دکتر رحيم ايلدرابادي

 

2

1398/03/18

11

ماشين هاي الكتريكي 3

آقای سید محمود موسوي

 

3

1398/03/21

11

ماشين مخصوص

آقای علي كريم آبادي

 

4

1398/03/21

11

اصول کنترل مدرن

خانم دکتر آرزو الهی

 

5

1398/03/21

11

اصول میکرو کامپیوتر

خانم دکتر آرزو الهی

 

6

1398/03/23

11

طراحي خطوط انتقال انرژي

آقای سید محسن علوی

 

7

1398/03/23

11

تولید و نیروگاهها

آقای سید محسن علوی

 

8

1398/03/25

11

شبكه هاي عصبي

آقای دکتر احمد حاجي پور

 

9

1398/03/25

11

الكترونيك 2

خانم سیده فاطمه استیری

 

10

1398/03/26

11

ترمودینامیک

آقای علي كريم آبادي

 

11

1398/03/26

11

تئوری جامع ماشین های الکتریکی

آقای علي كريم آبادي

 

12

1398/03/26

11

الکترومغناطیس

آقای اقای مروجی

 

13

1398/03/28

11

اندازه گيري الكتريكي

خانم سیده فاطمه استیری

 

14

1398/03/28

11

تاسيسات الكتريكي و پروژه

خانم سیده فاطمه استیری

 

15

1398/03/29

11

امار و احتمالات مهندسی

خانم دکتر آرزو الهی

 

16

1398/03/30

11

دینامیک سیستم های قدرت 1

آقای علي كريم آبادي

 

17

1398/03/30

11

حفاظت و رله ها

آقای علي كريم آبادي

 

18

1398/03/30

11

مدارهای الکتریکی 2

خانم سیده فاطمه استیری

 

 گروه کامپیوتر

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/03/18

11

ایجاد بانک های اطلاعاتی

خانم مينا سادات حسيني راد

 

2

1398/03/18

11

آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

خانم مينا سادات حسيني راد

 

3

1398/03/18

11

زبان ماشین و اسمبلی

خانم پریناز مرادیان

 

4

1398/03/18

11

سیستمهای خبره

خانم پریناز مرادیان

 

5

1398/03/20

11

مباحث ویژه2

خانم مينا سادات حسيني راد

 

6

1398/03/20

11

مباحث ویژه

خانم مينا سادات حسيني راد

 

7

1398/03/21

11

هوش مصنوعی

خانم پریناز مرادیان

 

8

1398/03/22

11

طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی

خانم مينا سادات حسيني راد

 

9

1398/03/22

11

طراحی زبان های برنامه نویسی

خانم مينا سادات حسيني راد

 

10

1398/03/25

11

شبیه سازی کامپیوتری

خانم پریناز مرادیان

 

11

1398/03/25

11

طراحی الگوریتمها

خانم پریناز مرادیان

 

12

1398/03/26

11

مهندسی نرم افزار

خانم مينا سادات حسيني راد

 

13

1398/03/27

8

برنامه سازی سیستم

خانم مينا سادات حسيني راد

 

14

1398/03/29

11

ریاضی مهندسی

آقای سید محمود موسوي

 

 دروس مشترک در تمامی گروه ها

ردیف

روز امتحان

ساعت امتحان

نام درس

نام استاد

 

1

1398/04/02

8

تفسير موضوعي قران(متون اسلامي)

آقای مصطفی بیدی

 

2

1398/03/19

11

دانش خانواده و جمعیت

آقای آقای دکتر ولی اله ملکوتی فر

 

3

1398/03/20

11

رياضي1

خانم خانم اشراقي

 

4

1398/03/20

11

ریاضی 2

خانم خانم اشراقي

 

5

1398/03/21

11

معادلات دیفرانسیل

خانم دکتر آرزو الهی

 

6

1398/03/23

11

فیزیک 2

خانم خانم تسبندي

 

7

1398/03/26

11

محاسبات عددي

آقای اقای مروجی

 

8

1398/03/29

11

رياضي مهندسي

آقای سید محمود موسوي

 

9

1398/03/30

8

زبان عمومي

آقای اقای مروجی

 

10

1398/03/30

11

انديشه اسلامی 2

خانم خانم دهقان زاده

 

11

1398/04/01

8

انقلاب اسلامی ایران

آقای دکتر اميني زاده

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.