رهبری
حسابداری

سرکار خانم بهناز جباری

کارشناسی ارشد حسابداری

  • ایمیل: behnaz.jabbari1988@gmail.com
  • ساعت حضور: روزهای شنبه و دوشنبه : ساعت 13-9:30

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com