رهبری
برق

جناب آقای مهندس محمود موسوی

کارشناسی ارشد برق

  • ایمیل: mahmod.mosavi487@gmail.com
  • ساعت حضور: روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 9:30-13

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com