رهبری
برق

جناب آقای مهندس سید محمود موسوی

کارشناس ارشد برق

  • ایمیل: mahmod.mosavi487@gmail.com
  • ساعت حضور: روزهای شنبه و یکشنبه ساعت 9:30-13

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا :Ghiyamipour