رهبری
قهرمانی و نایب قهرمانی کبدی کاران جوان سبزواری در مسابقات استانی

 

  مدیر محترم گروه علوم ورزشی و دانشجویان و اساتید مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ابن یمین در جشن قهرمانی تیم کبدی شهرستان سبزوار در مسابقات استان خراسان رضوی و راهیابی به لیگ کشور شرکت کردند.

جلسه ای با موضوعیت رشد و ارتقا کبدی در مؤسسه ابن یمین با رئیس هیأت کبدی استان خراسان رضوی جناب آقای احمدیان برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.