رهبری
کامپیوتر

لینک گروه کامپیوتر:  http://ebneyaminuni.persianblog.ir

سرکار خانم دکتر مینا سادات حسینی

دکتری مهندسی کامپیوتر

  • ایمیل: hosseinirad.edu@gmail.com
  • ساعت حضور: یکشنبه تا چهارشنبه ،ساعت 8 الی 13

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.