رهبری
کامپیوتر

لینک گروه کامپیوتر :http://ebneyaminuni.persianblog.ir

سرکار خانم دکتر مینا سادات حسینی راد

دکتری مهندسی کامپیوتر

  • ایمیل: hosseinirad.edu@gmail.com
  • ساعت حضور:

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا :Ghiyamipour