رهبری
اعزام دونفر از مدرسین گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی به کلاس مربیکری و داوری

 دو نفر از مدرسین گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی مؤسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار، سرکار خانم اکرم ارزانی و آقای بابک اصغری در اولین دوره کلاس مربیگری و داوری بازیهای بومی و محلی در استان سمنان به میزبانی شاهرود در تاریخ 9 الی 12 مرداد 1397 اعزام شدند

.

 

 

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.