برگزاری کارگاه مربیگری کبدی آقایان و بانوان

کارگاه مربیگری کبدی با حمایت مؤسسه آموزش عالی ابن یمین  در دو گروه بانوان توسط مدرس هیات استان خانم شرقی و آقایان توسط مدرس فدراسیون آقای امیری برگزار گردید.

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.