رهبری
معاونت اداری و مالی و دانشجوی

  • معاونت اداری و مالی و دانشجویی : آقای علیرضا ناصری
  • تلفن : 05144231755
  • تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.