رهبری
مسابقات دارت جام رمضان با همکاری هیئت انجمن های ورزشی در موسسه آموزش عالی ابن یمین

برگزاری مسابقات دارت جام رمضان

گرامی داشت روز جهانی بدون دخانیات با همکاری هیئت انجمن های ورزشی شهرستان سبزوار در محل مؤسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار با حضور بیش از صد نفر شرکت کننده در دو بخش دانشجویان و اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.