رهبری
برگزاری کارگاه ناهنجاری های ساختار قامتی و پیکر سنجی

برگزاری کارگاه ناهنجاری های قامتی و پیکرسنجی ویژه دانشجویان تربیت بدنی توسط سرکار خانم ارزانی

مؤسسه آموزش عالی ابن یمین با همکاری اداره ورزش و جوانان

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.