رهبری
برنامه امتحانی ترم بهمن96-97

برنامه امتحانی ترم بهمن 97-96 رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

ساعت دوم

ساعت اول

روز و تاریخ

سیستمهای خبره

زبان تخصصی

سه شنبه 22/3/97

برنامه سازی پیشرفته

روش پژوهش شیوه ارائه

چهارشنبه 23/3/97

 

بانک اطلاعاتی

پنج شنبه 24/3/97

مدارهای الکتریکی

ریاضی گسسته

یکشنبه 27/3/97

 

مهندسی نرم افزار

دوشنبه 28/3/97

 

طراحی الگوریتم

سه شنبه 29/3/97

 

ریاضی مهندسی

چهارشنبه 30/3/97

سیگنال و سیستم

برنامه سازی سیستم گرافیک کامپیوتری

پنج شنبه 31/3/97

تحلیل و طراحی

معادلات دیفرانسیل

شنبه 2/4/97

شبیه سازی کامپیوتر

زبان ماشین

یکشنبه 3/4/97

 

آمار و احتمال مهندسی

دوشنبه 4/4/97

هوش مصنوعی

مهندسی اینترنت

سه شنبه 5/4/97

عمومی

عمومی

چهارشنبه 6/4/97

عمومی

عمومی

پنج شنبه 7/4/97

 

 


 

 

برنامه امتحانی گروه برق

کارشناسی ارشد

کارشناسی

 

ساعت سوم

ساعت دوم

ساعت اول

روز و تاریخ

 

کارگاه عمومی

آز سیستم کنترل خطی

زبان تخصصی

کارگاه برق

سه شنبه 22/3/97

 

حفاظت سیستم های قدرت

عایق و فشار قوی

چهارشنبه 23/3/97

قابلیت اطمینان سیستم های قدرت

VLSI

RFIC

آز مدار مخابراتی

مدار منطقی

پنجشنبه 24/3/97

 

بررسی سیستم های قدرت 2

بررسی سیستم های قدرت 1

یکشنبه 27/3/97

 

آز فیزیک 1

 مخابرات 1

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

   آز تکنیک پالس

دوشنبه 28/3/97

 

سیستم های کنترل خطی

آز مدار منطقی

سه شنبه 29/3/97

شبکه عصبی

کیفیت توان

الکترونیک صنعتی

مدار 2

الکترومغناطیس

آز الکترونیک 2

چهارشنبه 30/3/97

مباحث ویژه 2

تجدید ساختار سیستم های قدرت

آز ماشین های الکتریکی

ماشین های الکتریکی 2

پنجشنبه 31/3/97

 

ماشین های الکتریکی 3

طراحی خطوط انتقال انرژی

نقشه کشی صنعتی

شنبه 2/4/97

 

آز بررسی سیستم قدرت

 آز معماری

ریاضی مهندسی

 آز الکترونیک 3

یکشنبه 3/4/97

 

ماشین مخصوص

آمار و احتمال مهندسی

 آز میکروپروسسور

 ریاضی 2

دوشنبه 4/4/97

 

طراحی پست فشار قوی

محاسبات عددی

سه شنبه 5/4/97

مدار مجتمع 2

عمومی

عمومی

چهارشنبه 6/4/97

کنترل توان راکتیو

پردازش سیگنال دیجیتال

عمومی

عمومی

پنجشنبه 7/4/97

 

 


 

 

برنامه امتحانی رشته تربیت بدنی بهمن 96-97

ساعت

تاریخ امتحان

نام درس

00 : 8

97/3/22

یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی 1

00 : 11

97/3/22

یادگیری و اجرای مهارت های حرکتی 2

00 : 11

97/3/24

کاربرد رایانه در ورزش

00 : 11

97/3/27

فیزیک

00 : 11

97/3/29

آمار

00 : 11

97/4/2

حرکات اصلاحی

00 : 11

97/4/5

مبانی روانی اجتماعی در ورزش

 

 


 

 

برنامه امتحانی رشته عمران بهمن 96-97

تاریخ

ساعت اول

ساعت دوم

97/3/22

فیزیک و آز فیزیک

مهندسی محیط زیست

اقتصاد مهندسی

97/3/23

اصول مهندسی آب و فاضلاب

هیدرولوژی مهندسی

اصول مدیریت ساخت

قرارداد و مبانی حقوقی

97/3/24

سیستم های مبتنی بر وب و پایگاه های داده در مهندسی عمران

دینامیک

تحلیل سازه های 1

تحلیل سازه های 2

سازه های بتن آرمه 2

قالب و قالب بندی

97/3/27

سازه های بتن آرمه 1

ساختمان های بتن آرمه

تکنولوژی بتن

97/3/28

نگهداری و تعمیر و ترمیم سازه ها

روش های تعمیر و نگهداری

اجزای ساختمان

97/3/29

روش های مرمت ابنیه

روش های اجرای ساختمان

اجرای ساختمان با مصالح بنایی

فناوری های نوین ساختمان

مصالح ساختمانی و آز

97/3/30

آز مکانیک خاک

مکانیک خاک

مکانیک ساختمان

مکانیک خاک و مهندسی پی

معادلات دیفرانسیل

آزمایش های مخرب و غیر مخرب

خرابی ها و دوام بتن

97/3/31

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله

اصول مهندسی زلزله و باد

هیدرولیک و آز

97/4/2

رو سازی راه

راه سازی

راه سازی و رو سازی

مکانیک سیالات

آز مکانیک سیالات

مکانیک سیالات و هیدرولیک

97/4/3

بنا های آبی

مقررات ملی ساختمان

97/4/4

استاتیک

تکنولوژی و بازرسی جوش و کارگاه

سازه های فولادی 1

سازه های فولادی 2

97/4/5

تاسیسات مکانیکی و برقی

ساختمان های فولادی

ایمنی در کارگاه

97/4/6

جمعیت و تنظیم خانواده

تاریخ

تفسیر

اخلاق

97/4/7

اندیشه 2

انقلاب

 


 

 

برنامه امتحانی رشته معماری بهمن 96-97

تاریخ

ساعت اول

ساعت دوم

97/3/23

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

 

97/3/27

سازه های بتنی

 

97/3/28

تنظیم شرایط محیطی

عناصر و جزئیات ساختمان 2

ساختمان 1

گزارش کارگاه

97/3/29

آشنایی با مرمت ابنیه

 

97/3/31

آشنایی با معماری معاصر

 

97/4/2

زبان تخصصی

 

97/4/3

 

مبانی نظری معماری

97/4/4

ایستایی

سازه فلزی

97/4/5

تاسیسات مکانیکی

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساختمان

 

97/4/6

عمومی

عمومی

97/4/7

عمومی

عمومی

              

برنامه امتحانی گروه حسابداری بهمن 96-97
تاریخ ساعت اول 8 الی 10 ساعت دوم 11 ای 13
97/3/22

حسابداری پیشرفته

حسابداری میانه

حسابداری میانه 1

2اصول حسابداری

حسابداری پیشرفته 2

مباحث جاری

97/3/24

زبان تخصصی

حسابداری  1 و2

زبان تخصصی 2

حسابداری دولتی 1

حسابداری دولتی 2

فارسی عمومی

97/3/27

حسابداری صنعتی 3

حسابداری صنعتی 1

اقتصاد کلان

برنامه ریزی و توسعه

97/3/28

حسابرسی 1

حسابرسی 2

 
97/3/30

پژوهش عملیاتی

پژوهش عملیاتی 1

پژوهش عملیاتی 2

ریاضی کاربردی

ریاضی کاربردی 2

 2ریاضات و کاربرد آن در مدیریت

97/4/2

 

مدیریت مالی 2

 1مدیریت مالی

روانشناسی سازمانی

97/4/5

تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی 1

مدیریت تولید

آمار و احتمال

 1آمار کاربردی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

97/4/6

جمعیت

تاریخ

تفسیر

اخلاق

97/4/7 اندیشه 2 انقلاب
     

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.