رهبری
مدیرگروه

جناب آقای دکتر بابک اصغری

دکتری مدیریت ورزشی

  • ایمیل: babak_asghari1365@yahoo.com
  • ساعت حضور: روزهای شنبه الی چهارشنبه

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.