رهبری
مدیرگروه

جناب آقای بابک اصغری

کارشناس ارشد علوم ورزشی

  • ایمیل: babak_asghari1365@yahoo.com
  • ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه ساعت 8-12

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.