رهبری
امور تغذیه

 

دانشجویان محترم برای دریافت ژتون غذا روزهای یکشنبه ،دوشنبه و سه شنبه به امور تغذیه مراجعه نمایید.

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com