رهبری
جلسه شورای آموزشی

 

 

 

جلسه شورای آموزشی با حضور مدیران گروه

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com