رهبری
مدیر حراست

  • مدیر حراست: رضا مناجاتی پور
  • کارشناس ارشد مدیریت دولتی
  • تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.