رهبری
گروه های آموزشی

 

 

 

گروه های آموزشی


 تربیت بدنی و علوم ورزشی حقوق کامپیوتر برق حسابداری معماری عمران

 گروه آموزشی برق                     
 گروه آموزشی کامپیوتر                     
  گروه آموزشی معماری                      
گروه آموزشی عمران                       
گروه آموزشی حسابداری                    

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.