رهبری
گروه ها

 

 

 

گروه های آموزشی


 کامپیوتر برق حسابداری معماری عمران

 گروه آموزشی برق                     
 گروه آموزشی کامپیوتر                     
  گروه آموزشی معماری                      
گروه آموزشی عمران                       
گروه آموزشی حسابداری                    

 

 

گروه آموزشی مدیرگروه ساعت حضور Email
برق محمود موسوی روزهای شنه و یکشنبه ساعت 9:30-13 mahmod.mosavi487@gmail.com
کامپیوتر میناسادات حسینی hosseinirad.edu@gmail.com
عمران امیر تزرقی (چهارشنبه -ساعت 12-10) (دوشنبه -ساعت 18-16) Amirtazarghi@gmail.com
معماری مرجان قلعه نوی روزهای شنبه، یکشنبه، سه شنبه : ساعت 14-8 marjanghalehnovi@gmail.com
حسابداری بهناز جباری سبزواری روزهای شنبه و دوشنبه : ساعت 10-8 behnaz.jabbari1988@gmail.com

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com