گروه های آموزشی

 

 

 

گروه های آموزشی


 آموزش زبان انگلیسی حقوق تربیت بدنی و علوم ورزشی کامپیوتر برق حسابداری معماری عمران

 گروه آموزشی برق                     
 گروه آموزشی کامپیوتر                     
  گروه آموزشی معماری                      
گروه آموزشی عمران                       
گروه آموزشی حسابداری                    

 

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.