رهبری
گروه های آموزشی

 

 

 

گروه های آموزشی


 تربیت بدنی و علوم ورزشی کامپیوتر برق حسابداری معماری عمران

 گروه آموزشی برق                     
 گروه آموزشی کامپیوتر                     
  گروه آموزشی معماری                      
گروه آموزشی عمران                       
گروه آموزشی حسابداری                    

 

 

گروه آموزشی مدیرگروه ساعت حضور Email
برق محمود موسوی یکشنبه ،ساعت 8 الی 10 وسه شنبه ساعت 8 الی 12 mahmod.mosavi487@gmail.com
کامپیوتر میناسادات حسینی یکشنبه تا چهارشنبه ،ساعت 8 الی 13 hosseinirad.edu@gmail.com
عمران مرجان قلعه نوی شنبه تا دوشنبه ، ساعت 8 الی 13 marjanghalehnovi@gmail.com
معماری مرجان قلعه نوی شنبه تا دوشنبه ، ساعت 8 الی 13 marjanghalehnovi@gmail.com
حسابداری بهناز جباری سبزواری روزهای یکشنبه ، ساعت 10 الی 12 و دوشنبه ، ساعت 8 الی 12 behnaz.jabbari1988@gmail.com

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.