رهبری
مدیرگروه

 

  

گروه آموزشی مدیرگروه ساعت حضور Email
کارشناسی ارشد برق-قدرت علی کریم آبادی ali.karimabadi90@gmail.com
کارشناسی ارشد برق-الکترونیک میترا سلامی mitrasalami@gmail.com

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا:فاطمه قیامی پور f.ghiamipoor@gmail.com