رهبری
مدیرگروه

 

  

گروه آموزشی مدیرگروه ساعت حضور Email
کارشناس ارشد برق-قدرت دکتر علی کریم آبادی شنبه ساعت 20-16 ali.karimabadi90@gmail.com
کارشناس ارشد برق-الکترونیک دکتر میترا سلامی شنبه ساعت 10:30-8 mitrasalami@gmail.com

 

تمامی حقوق برای مؤسسه غیرانتفاعی ابن یمین محفوظ است.          طراحی و اجرا :Ghiyamipour